úterý 29. ledna 2019

CESTY

Myslím že se dneska prvovýstupy hrozně přeceňují .

                                                   
 Nádherný komín Úzkost VII na Indiánskou vesnici , vpravo z  hrany stěnou přes dva bh vede Gheto RP IXb
Vlevo z komína hranou a  stěnou dva otevřený projekty pro 8B bouldristy ....Od nepaměti se lezli nové cesty hlavně proto , že šli . Že tam lezci tušili možnost průstupu a cíl byl vrchol .Nepamatuji si že by někdo vyčítal Kvakerům Kvakerské cesty . Všichni věděli že to je extrém , že to je třeba i totální hnus ale i ty největší sračky si našli své konzumenty .

Petr a Hodně stará cesta a Bláznivej hrabal 
Dnes již všichni opakují kliše´ o dobře zajištěných cestách pro širokou veřejnost , a vlastně nikdo ani netuší kdo to je . V mém okolí pozoruji převážně vylézt číslo , a i já se dobrovolně přiznám že hlavně koukám na číslo . Samozřejmně chci lézt pěkné linie , ale těch je v každé oblasti většinou jen pár , a pak už koukám hlavně na číslo které mám šanci vylézt a udělá mi tak radost .

A když jdu lézt nový směr , většina mého vědomí se zabývá myšlenkou tam by mohl být zajímavý krok , a do  toho směru pak jdu hlavně proto , že tam je . A mám tu zkušenost , že všechny směry nakonec někdo udělá  , a je jen otázkou jak .

Čtu a poslouchám o nelogických směrech , cestách v zelených údolíčkách . Jsem silně přesvědćený   že v posledních letech vzniká mnohem větší počet perfektních cest v poměru k těm, které se moc nepolezou . Jeden z příkladů , třeba nádherná cesta Nudle na Zlomiskovou věž za třicet let ca patnáct přelezů , stejný počet přelezů má průměrná cesta z posledních let za rok . Kdo si prolistuje průvodce ,projde se po skalách , vidí rozdíl k lepšímu mezi tím co vznikalo a vzniká . A pokud´někdo umístí borháky do zelených špinavých stěnek , to co se stane v nejhorším případě , že se o borháky než padající lezci bude zachytávat padající listí a cesta zůstane téměř bez přelezů zahalena tajemstvím tak jako Zpovědní tajemství na Zpovědnici . Nevidím v tom nijaký problém.

S čím nemůžu souhlasit , že o budocnosti Labáku rozhoduje člověk , který tam neleze a hodnotí cesty , které nezná  . Ogam .


Duchovní svátek RP Xb
Plný kaťata RP Xa

Letní rezidence- Služebníček RP IXb
vysoko v koutě severní stěnou přes dva bh přímo na vrchol ke slanění cesty Julča v akci.  27.12.2017

Majdalena- Asketa RP Xa
Mezi cestami Narkóza a Dehťák hranou výše asfaltovým stokem přímo ke slanění..
27.12.2017 David Oberman


Mlynářská stěna, Utopír  VIIIc Ze zarostlého balkonu nahoře na JV straně od začátku spáry vlevo k 1. BH. Stěnou přes římsu a 2. BH ke slanění.
28.12.2017
J.Chocholoušek

Občanská neposlušnost RP Xa vpravo od Utopír 
stěnou přímo přes bh ke 2.bh, zleva a výše šikmo vpravo ke slanění . 28.12.2017
 Jirka Chocholoušek

Apatie RP IXb v pravé části stěnky přímo k bh a mírně vlevo ke slanění....
28.12.2017 J.Chocholoušek 

4.2. Mrazík- Ivánku cink RP IXa stěnou přes hodiny přímo k bh cesty Nastěnka a tou na vrchol .. Robert Hes X David Oberman

5.2. Pyramida - Uber RP VIIIc vlevo od cesty Magický oko mezi spárami přímo přes bh a pod vrcholem vlevo ke slanění..David Oberman

Pyramida- Kurt Cobain RP Xa vlevo od Uber stěnou přímo přes bh ke slanění. David Oberman

10.2. Kolega
Řecká vlajka VIIc
V pravé části masívu sololíkem a vpravo přes římsu ke slanění.


Česká vlajka RP IXb
Středem úzké sťenky přímo přes bh ke slanění.


12.2. Horyna - Makedonie VIIIa přes převis a hranou , výše vpravo ke slanění cesty Neopětovaná láska. 


16.2. Malá růžová 
Delfín VII vpravo od Dívčí škola hranou na konec trhliny a šikmo vlevo ke slanění  cesty Dívčí škola.

18.2. Pranýř - Naváhnutí IXa
Vpravo od Odpuštění  stěnou přímo přes bh do vhloubení a jím na vrchol ( vlevo ke slanění cesty Odpuštění) Pavel  Henke

21.2. Španělská vesnice - Via ferata RP Xa
V jižní stěně podél jemné trhliny na římsu a přes bh přímo na vrchol .  Tomáš Rousek

6.3. Podzemí ( bivak mezi Pyramidou a Pod Marínou )
Šikana RP IXc přvislou stěnou přes bh ke 2.bh , traverz vpravo do díry a zprava přes 3.bh ke slanění. 
David Oberman 

9.3.
Podzemní cesta RP IXb
Převislou stěnou přímo do díry cesty Šikana a tou na vrchol .
 David Oberman

10.3. Psí granule - Hopsanda RP IXc
Převislou stěnou úzkého pilíře přes tři bh přímo na vrchol .
 David Oberman

13.3. Suchá stěna - Uctivá poklona VIIc 
Komínem na vklíňený balvan a přerušenou spárou ( jištění ) a hranou ke slanění  cesty poslední kapka.


15.3.
Labská pláž- Bitcoin RP Xa
z balvanu sokolíkem přes dva bh a hranou k 5. kruhu cesty Kavárna na pláži.
Robert Hes
Bitcoin foto Vl. Nehasil

19.3. Ivanova oblá jehla
S ledovým klidem IXa
V levé části údolní stěny převisem do vhloubení a levou převislou hranou na vrchol.  P.Henke

19.3. Španělská vesnice 
El bunda RP IXb
Z nejnižšího místa v jižní stěně přímo přes římsu k 1.bh, zprava kolem bh a nad ním přímo na vrchol.
 P.Henke

20.3. Jížní bašta - varianta
Biotop Xc
Libovolně pod strop ke slaňovací bh . Stropem a převisem přes dva bh do římsy a vlevo ke kruhu cesty Časová tíseň ..
 R.Hes X P.Henke X D.Oberman

24.3. Jižní stěna - Přesně RP Xa Stěnou přes bh přímo do cesty Poslední stanice jménem Růžový hřeben jih a tou na vrchol .
R.Hes X J.Chocholoušek

26.3. Eňo ňuňo
Vždy spokojen RP IXa

Uprostřed stěny přímo přes bh ke slanění. D.Oberman

Vždy nespokojen IXb
V pravé části stěny stěnou a převisem k bh , stěnou do římsy a šikmo vlevo ke slanění.
 D.Oberman

27.3. 
Směnárna - Těžká sociopatie Xb
Z kouta v levé části stěny šikmo vpravo přes dva bh ke slanění.
 D.Oberman

28.3.
Směnárna - Virtuální měna RP Xa
V pravé části stěny stěnou k 1.bh , zprava přes převis ke 2.bh a šikmo vlevo na vrchol ke slanění..
 D.Oberman

4.4. Psí granule
Bitka RP Xa 
Vlevo od spáry v údolní stěně sokolíkem a stropem přilmo přes bh, výše hranou a v římse vpravo ke slanění.
 D.Oberman X M.Roenshein

8.4. Psí granule - Cigarillos RP IXc
Od prvního bh cesty Rio de janeiro zleva stěnou ke 2.bh a od něj stěnou přímo ke slanění...( hrana se nebere )
 R.Hes X D.Oberman

Psí granule - Palermo RP Xa
Stěnou k bh a od něj přímo stěnou ke 2.bh cesty Bezstarostný život a přímo přes převis ke slanění...

R.Hes

9.4. Masív za žlutou stěnou
Poblijon - Proč RP IXa 
Stěnou přímo přes bh ke druhý bh a mírně zleva podél cementového stoku přes 3.bh na vrchol . 
J.Chocholoušek x R.Hes 

11.4. Směnárník - Cash RP Xa
Hranou z koutu v jižní stěně k bh , stěnou mírně zprava a hranou přes hodiny na vrchol . Karel Mašek 

12.4. 
Masív vpravo nad směnárnou
Blázinec - Bílej čmoud Xa
V Kolíně z kouta vpravo k 1.bh a stěnou přes dva bh na vrchol.  Robert HesRobert a jeho projekt na Blázinec

15.4. Horní jeskyní věž - Bílej hrad IXb
V severní stěně ze spodního patra vpravo od komína obtížně středem severní stěny na pilíř a dále libovolně na vrchol . T.Sobotka 

20.4. Směnárník - Koruna RP IXc 
Stěnou přímo k bh , zprava s hranou výše vlevo a trhlinou ( smyčky ) a s bh cesty Cash k hodinám . Od nich šikmo vlevo převisem ke slanění.D.Oberman 

12.5.
Směnárna - Indukce RP Xb
převislou hranou přímo k bh , dále převislou hranou nad 2.bh a zprava stěnou na velkou polici ke slanění.
P.Henke

13.5. Hříbeček - Beach club RP IXa  
V údolní stěně vpravo od spáry cesty Pendolino hranou přímo přes 2.bh do položené stěny a tou na vrchol ke slanění.
D.Oberman 

20.5. Eňo ňuňo - Papačau RP Xb
Cestou vždy nespokojen přes bh a nad ním traverz přes bh cesty Chudinka, bh cesty Vždy spokojen k bh cesty Příběhy našeho šílenství a tou na vrchol ..


28.5. Vlevo od Hraniční věže 
Už jdu RP Xa
Vlevo od kouta v jížní stěně přes bh přímo na vrchol ke slanění. J.Chocholoušek

Já taky RP IXc
Vlevo od cesty Už jdu stěnou přes dva bh přímo ke slanění.
J.Chocholoušek 

Blázinec - I'm lucky RP Xa
V pravé části údolní stěny přes 1.bh přímo do římsy a mírně zprava položenou stěnou a hodiny ke slanění..
 J.Chocholoušek

4.6. Blázinec
Ztracená duše RP Xa
Tupou hranou v údolní stěně pod strop k bh . Stropem přímo přes bh a nad převisem vlevo na hranu a tou ke 2.bh . Zleva hranou ke slanění.
 Ondra Tůma

10.6.
Patolízal - Mezi blesky RP Xa

V pravé části Z stěny sokolíkem k 1.bh , mírně zprava a nad ním přímo přes 2.bh na balkon a hranou ke slanění ...
D.Oberman 

12.6. Varta
Pičo krásný RP Xa 
V údolní stěně z balkónu přímo přes bh dvěma skoky do vhloubení a mírně zprava přes 2.bh a hranou převisu na vrchol ...
 D.Oberman

14.6. Horní jeskynní věž 
Varinta Expo 41 od kruhu cesty Expo 64 přímo na vrchol .


20.6.
Mlynářská stěna - Drb VIIIc
Krátce cestou pacifik a šikmo vpravo na římsu k bh. Žlábkem a stěnou přímo přes 2.bh do římsy a mírně zprava na balkon a spárou na vrchol . K.Mašek 

26.6. Prasečí skála - varianta 
Utopie Xa stavěním do mikrolišt a od bh přímo ke 2.bh cesty Nevermind a tou na vrchol .. P.Bohuňek

6.7. Španělská vesnice - El kunda VIIc vlevo od cesty El bunda na vrchol .  D.Oberman

8.7. Varta - Mrdne mě RP Xb
Cestou Pičo krásný k 1.bh , traverz vlevo a hranou zpět nad převis ke 2.bh , zleva stěnou pod strop ke 3.bh a nad ním šikmo vpravo na vrchol...
 D.Oberman 

28.7. Štamprle - Šláftrunk RP IXb v pravé části stěny koutkem a trhlinkou k bh , zleva stěnou na vrchol .
Petr Jansa x Hynek Široký 

Zelený zázrak RK Xa 
Stěnou do římsy k bh . Přímo vhloubením do říms a zleva s hranou na vrchol ..
 Petr Jansa x Hynek Široký29.7. Horyna - Fůj VIIc
Širokou spárou vpravo od cesty Robot ke slanění.
 P.Bohuňek

30.7. Blázinec - Aňi ň Xa
Spárou pod převis a převisem k 1.bh , zprava přes hranu ke 2.bh a stěnou přes 3. a 4.bh ke slanění.
R.Hes x Lukáš Hadinec

Pavlův 0dpor  RP Xa na Podloubí v Jánské31.7. Předseda - Sixtinská kaple RP Xa v levé části převisu převislou stěnou přes bh ke 2.bh cesty Karikatura a tou na vrchol.
P.Henke


Pavlova Satisfakce 
Za vytlučenou Karikaturu RP Xc.............11.8. Seismograf - Nesanuj RP VIIIa 
Severní hranou přes převis a dále přímo hranou přes bh a slaňovací bh na vrchol ..
 P.Henke

Štamprle - Syrup RP IXb
Převislou hranou přímo přes bh na vrchol a vpravo na balkón ke slanění. 
P.Henke 

12.8. Děčínská žula - Černý čáp Xa 
V pravé části masívu z kouta severní stěnou přímo přes dva bh , mírně zprava ke 3.bh a zleva sokolíkem ke slanění..D.Oberman Lupínek - Bohečmia chips RP Xa


Sokolí věž - To všechno odvál čas RP Xa


Michal Mlha Rosecký osazuje kruh v nádherném projektu v Ádru


Terezka a Pavel a Pavel při výstupu na Lupínek
Díra - Hodně štěstí zdraví RP Xb protože jsem při RP to dal od druhého v onsightu a děti z Díry skandovali . Když přijde letní bouřka a chčije a chčije tak tady jste v suchu a zářezem teče vodopád. Siný zážitek ........


Pavel a Vláďa po společném prvovýstupu na Klamné krásce..


a tady i s Vápníkem


 a jediná pravá Pyramida v Labáku je právě na Klamný krásce..
Žádné komentáře:

Okomentovat